Τι μπορεί να κάνει η GT για έσας

Η GT είναι εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που εξειδικεύεται στην εγκατάσταση ηλεκτρολογικών συστημάτων.

Το Τεχνικό Τμήμα της επιχείρησης είναι ειδικευμένο σ’ όλα τα τελευταία συστήματα εγκατάστασης τερματισμού και μέτρησης δικτύων σύμφωνα με τα διεθνή standards και επιπλέον στις εγκαταστάσεις συνδέσεις και μετρήσεις οπτικών ινών.

Διαθέτουμε επίσης τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων όπως το "OMNIS SCANNER 2" μηχάνημα πιστοποίησης κατηγορίας έως και 7, εργαλεία συγκολλήσεως οπτικών ινών και άλλα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας

Αναλυτικότερα οι εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

  • Θεμελιακές γειώσεις
  • Αντικεραυνικά
  • Ειδικός Φωτισμός
  • Φωτισμός Εξωτερικών χώρων
  • BUS (EIBA)
  • UPS
  • VOICE- DATA
  • Συναγερμός Ασφαλείας
  • Ειδικές Κατασκευές

Η γκάμα των υλικών που χρησιμοποιούμε είναι από τους ποιο διακεκριμένους οίκους εξωτερικού πετυχαίνοντας τις καλύτερες τιμές της αγοράς είτε από συμβόλαια συνεργασίας με τους επίσημους αντιπροσώπους των εταιρειών στην Ελλάδα, είτε από κατευθείαν εισαγωγές της εταιρείας μας.